Jak zmniejszyć absencję?
17 / 09 / 2018
Autor: P. Pyzik
Absencja pracownicza od dawna jest zmorą HR-owców w większości krajów europejskich. Poziom absencji systematycznie rośnie, lecz cały czas brakuje danych, które pozwoliłyby zbadać kompleksowo to zjawisko. Jak pokazuje najnowszy raport WskaźnikiHR opracowany przez Sedlak & Sedlak, średnia liczba wszystkich rodzajów absencji przypadającej na jednego pracownika przekracza 40 dni. Oznacza to, że w roku 2016 łącznie z urlopami będziemy nieobecni w pracy niemal przez 17% naszego czasu pracy. Skąd się to bierze i jak sobie z tym radzić?

Poznaj przeciwnika

Zanim rozpoczniemy zmaganie z różnymi rodzajami absencji pracowniczej, dobrze jest się najpierw zorientować, które z nich faktycznie stanowią problem. Nie będziemy przecież walczyć z urlopami, które wynikają z Kodeksu Pracy. Ponadto fora specjalistów ds. personalnych pełne są historii o walce z absencją, która przyniosła efekt odwrotny. Premiowanie za obecność przyciągało do pracy chorych pracowników i prowadziło do zarażenia całego działu, a w konsekwencji szeregu zwolnień lekarskich. Analiza absencji chorobowej w krajach zachodnich pokazuje, że koszt obecności chorego pracownika w firmie jest dwukrotnie wyższy od jego nieobecności . Oprócz wzrostu ryzyka zachorowalności, spada także efektywność osób przeziębionych (Bodzioch, 2012)
By uniknąć podobnych sytuacji i kontrolować absencję w firmie konieczne jest jej bieżące monitorowanie. Analiza powinna obejmować każdy rodzaj absencji z osobna, uwzględniając jej przyczyny i skutki. Wśród badanych wskaźników absencji powinny się znaleźć takie jak:
  • wskaźnik ogólnej absencji chorobowej,
  • wskaźnik absencji wypadkowej,
  • wskaźnik absencji jednodniowej,
  • liczba urlopów na żądanie w roku,
  • wskaźnik urlopów niewykorzystanych.


Sprawdź co na to konkurencja

Gdy już znamy poziom poszczególnych rodzajów absencji, musimy koniecznie porównać się z innymi firmami. Analiza wyników własnych, bez porównania do otoczenia rynkowego, może prowadzić do mylnych wniosków. Dopiero zestawienie wyników z firmami z podobnej branży, wielkości czy lokalizacji da nam pełną informację o problemie.
Porównanie może nastąpić na zasadzie koleżeńskiej wymiany informacji. W praktyce jednak firmy rzadko chcą się dzielić taką wiedzą, a nawet jak się to uda, analizowana grupa firm jest zwykle mała. W takim przypadku dobrze jest skorzystać z profesjonalnych rozwiązań takich jak wskaźnikiHR.pl która analizuje 40 wskaźników ze wszystkich istotnych obszarów HR (w tym 7 związanych z absencją). Za jej pośrednictwem firmy mogą w łatwy i bezpieczny sposób sprawdzić swój wynik na tle konkurencji, bez obaw o ujawnienie poufnych danych.


Absencja chorobowa

W Polsce od lat absencja chorobowa utrzymuje się na wysokim poziomie. Jak wynika z danych ZUS, liczba zaświadczeń lekarskich wystawianych osobom pracującym wzrosła w I półroczu 2015 roku o 11,2% (w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014).
Przeprowadzone w Wielkiej Brytanii badania potwierdzają, że pierwszym krokiem przy walce z absencją chorobową jest zapewnienie kierownictwu pełnej informacji dotyczącej jej przyczyn i skutków . W badaniu ESENER przeprowadzono 36 tys. wywiadów z przedsiębiorcami zatrudniającymi, co najmniej 10 pracowników z 27 krajów Unii Europejskiej . Ich wyniki pokazują, że w blisko 38% polskich przedsiębiorstw analizuje się rutynowo przyczyny absencji chorobowej. Ten wynik plasuje Polskę na 21. miejscu wśród 31 badanych państw. Z kolei wyniki badania Mercer przeprowadzonego głównie w dużych korporacjach działających na terenie Polski, informują, że przyczyny ponad 70% przypadków długoterminowej absencji chorobowej nie są znane. Jest to wynik o 25% wyższy niż średnia w badanej grupie.

Przyczyny absencji długoterminowej w Polsce i w wybranych krajach UE
Źródło: http://www.mercer.com/survey/pan-european-health-benefits-survey-results-2010/Podsumowanie

Powyższe dane pokazują, że największym problemem dotyczącym poszczególnych rodzajów absencji, wciąż pozostaje brak rzetelnej informacji na temat jej źródeł. Choć niemal 40% polskich przedsiębiorstw deklaruje, rutynową analizę absencji chorobowej, większość z nich wciąż nie jest w stanie precyzyjnie wskazać jej przyczyn. Świadczy to o niedostatecznych działaniach podejmowanych w tym obszarze. Można to nadrobić w łatwy sposób, korzystając z platformy wskaźnikiHR.pl, która umożliwia analizę i benchmark wszystkich istotnych rodzajów absencji pracowniczej. Szczególnie w międzynarodowych korporacjach do oceny pracowników często wlicza się absencję chorobową.
Bibliografia
Absencja chorobowa w Polsce w I półroczu 2015 roku, dostęp na: http://rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.1000/szukaj.1
Bodzioch K., Zarządzanie absencją pracowniczą – mission impossible?, dostęp na: www.treco.pl
Pęciłło-Pacek M. Zarządzanie absencją chorobową w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań europejskich, Zarządzanie i Ekonomia BP2/2014, s. 13-16.
www.wskaźnikiHR.pl
www.badaniaHR.pl

CHCESZ ZMIERZYĆ Absencję W SWOJEJ FIRMIE?

Biorąc udział w badaniu porównasz:

16 wskaźników

Fluktuacji kadr

9 wskaźników

Absencji

12 wskaźników

Efektywności pracy

6 wskaźników

Inwestycji w kapitał ludzki

Dowiedz się więcej
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń 12 625 59 19
lub
skontaktuj się z nami